Papendrecht Magazine

Wij werken met passie en plezier aan elk artikel

Papendrecht Magazine

Algemeen

Colofon

Vragen, complimenten of klachten over het magazine of over de website? Mail dan naar info@papendrechtmagazine.nl.
Suggesties of willen adverteren voor in het magazine? Mail dan naar info@papendrechtmagazine.nl.
Bel voor al je vragen naar: 078 641 06 01


Het team
Algemene hoofd- en eindredactie
Wietske Pietersma

Marketing/advertenties
Buro W&P
Wietske Pietersma

Teksten
Marcel Sluijter
Ria Scholten

Vormgeving
Buro W&P
Patrick de Wit

Fotografie
Ria Scholten
Wietske Pietersma
Patrick de Wit

Verspreiding
Huisma&Zn. Verspreidingen BV, Buitendijks 37, 3356 LX Papendrecht

Oplage
23.000 exemplaren huis-aan-huis verspreid in Papendrecht en omstreken.

Copyright 2017 Buro W&P. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk,
kopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, Papendrecht Magazine/ Buro W&P is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. Papendrecht Magazine/ Buro W&P is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden, welke mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. Papendrecht Magazine/ Buro W&P behoudt zich het recht om ingezonden materiaal zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren. Over uitslagen van prijsvragen en/of speciale acties wordt niet gecorrespondeerd.

Contact

Heeft u een vraag met betrekking tot het Papendrecht Magazine of u wilt graag adverteren? Dan kunt u ons bellen, mailen of het formulier invullen.
Wij nemen dan contact met u op.

Stel een vraag

Versturen

© BuroW&P

Delen